Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
Tel.:
468 003 641

E-mail: starosta@hrochuvtynec.cz
Resslovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 657 111
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.:
466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise 
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.