Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
Tel.: 731 189 785 
E-mail: starosta@hrochuvtynec.cz
Městský úřad Chrudim 
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
E-mail: urad@chrudim-city.cz

Odbor životního prostředí
Pardubická 67, 537 01 Chrudim
Tel.:
 469 657 300
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Oddělení vodního hospodářství
Tel.: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax.: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Tel.:
466 026 521
E-mail:
jana.hroudova@pardubickykraj.cz