Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Jílové

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jílové a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Jílovský potok (ČHP 1-14-02-0280-0-00, 1-14-02-0300-0-00) pramení západně od města Jílové v nadmořské výšce přibližně 710 m. Do zájmového území přitéká ze západního směru a opouští území v jeho východní části. Celou délkou zasahuje do intravilánu města Jílové, kde teče povětšinou upraveným opevněným korytem obdélníkového a lichoběžníkového tvaru.

Po celé své délce toku teče převážně východním směrem. Necelých tři sta metrů pod pramenem překračuje propustkem silnici 248 a protéká nad tunelem Panenská. Poté se dostává do hlubšího údolí, ve kterém vtéká do obce Libouchec, kde se od něj pomocí umělého rozvodí odděluje Klíšský potok. V této obci se do Jílovského potoka vlévá Chvojenský potok, Tisá, Skalní potok, Liščí potok a Červený potok. Na krátko se dostává do obce Modrá a bezprostředně vtéká do města Jílové, tady přijímá Hornojílovský potok a Martiněveský potok. Těsně před vtokem do statutárního města Děčín (městská čtvrť Bynov) vtéká v Martiněvsi do vodní nádrže o ploše 4 250 m². Dílo o výšce necelých 10 metrů slouží kromě zachytávání nežádoucích sedimentů jako regulace, jenž během vysokých průtoků mírní povodňové vlny. Jako poslední větší přítoky jsou Jelení potok a Bělský potok. Nakonec po překonání děčínské čtvrtě Podmokly se vlévá levostranně do Labe v nadmořské výšce 123 metrů.

 Charakteristiky Jílovského potoka

Statistika Tok Zájmové území
Délka toku (km) 19,79 3,90
Max výška (m n. m.) 709,62 260,67
Min výška (m n. m.) 122,05 189,81
Průměrná výška (m n. m.) 293,07 226,07
Převýšení (m) 587,57 70,86
Průměrná sklonitost (˚) 3,70 1,10

Podélný profil Jílovského potoka

 

Dalším důležitým tokem je Hornojílovský potok (ČHP 1-14-02-0300-0-00). Ten pramení na severním svahu Javorského vrchu (617 m) v nadmořské výšce cca 446 metrů. Potok teče převážně severním směrem s mírným úklonem k severoseverozápadu a kromě dolního toku teče zejména v hlubokém údolí. Nedaleko pramene napájí dva malé rybníky a pod nimi mohutní díky třem studánkám. V jedné třetině toku se do něho levostranně vlévá největší, avšak bezejmenný přítok (IDVT 10234592). Ten má větší délku a plochu povodí, nicméně je průtokově identický s Hornojílovským potokem. Nakonec přitéká do města Jílové, kde se vlévá do Jílovského potoka v nadmořské výšce 252 metrů jako jeho pravostranný přítok.

Dalšími toky představující ohrožení pro město Jílové jsou bezejmenné vodní toky IDVT 10232050 (část Kamenná, ulice Havlíčkova) a strouha v ulici Průběžná.

Vodní toky na území města Jílové

Detailní mapa ve formátu A3 je k nahlédnutí zde.


Základní údaje o vodních dílech na území města Jílové

Přehled vodních děl na území města Jílové naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Jílové se nachází v místní části Martiněves přehrada, kterou spravuje Povodí Ohře, státní podnik. Dále se protiproudně nachází Cihlářský rybník ve vlastnictví obce Tisá.