Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jílové a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku:
Provoz Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Vedoucí úseku Ústí nad Labem: Miroslav Koubek
Tel.: 416 707 845, 606 757 480
E-mail: koubek@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jílové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jílovský potok 10100327 1-14-02-0280-0-00, 1-14-02-0300-0-00
Ostružník (Maxičský p.)
(ř. km 0,000 - 1,183)
10100868 1-14-04-0021-0-00, 1-15-02-0120-0-00
Sporný potok - HVT č. S 107
(ř. km 0,000 - 0,300)
10104943 1-15-02-0120-0-00
Přítok Jílovského potoka v obci Jílové 10232050 1-14-02-0300-0-00
LBP Račího p. od Nové Bohyně 10227486 1-14-02-0220-0-00
LBP Jílovského p. od Kamence 10229691 1-14-02-0280-0-00
Liščí potok do Kamence 10227439 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10232126 1-14-02-0300-0-00
PBP Jílovského p. v ř.km. 8,120 10234501 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10227410 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10234524 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10234502 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10236733 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10227470 1-14-02-0300-0-00

       

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství:
OŘ severní Čechy - Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedení: Ing. Václav Bašta, pověřen zastupováním
Tel.: 956 946 301, 724 524 370
E-mail: vaclav.basta@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Jílové:
Rajon 604 - Olga Hradecká
Tel.: 956 946 364, 725 838 901
E-mail: olga.hradecka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Jílové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ostružník (Maxičský p.)
(ř. km 1,183-11,787)
10100868 1-14-04-0021-0-00, 1-15-02-0120-0-00
Čermná (Červený p.) 10232165 1-14-02-0290-0-00
Sporný potok - HVT č. S 107
(ř. km 0,300 - 3,585)
10104943 1-15-02-0120-0-00
Sněžnický potok 10284012 1-15-02-0070-0-00
Hornojílovský potok 10222692 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10234418 1-15-02-0070-0-00
PBP Jílovského potoka v ř. km 8,5 10229725 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10220233 1-15-02-0070-0-00
Martiněveský potok 10234499 1-14-02-0300-0-00
LBP Hornojílovského potoka v ř. km 1,5 10234592 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10222634 1-15-02-0070-0-00
PBP Jílovského potoka v ř.km 13,85 10234544 1-14-02-0280-0-00
PBP 01/1 v ř. km 0,25 11000579 1-15-02-0120-0-00
Bezejmenný tok 10232151 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10234607 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10227512 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10234542 1-14-02-0300-0-00
Bezejmenný tok 10232011 1-15-02-0120-0-00
Bezejmenný tok 10222719 1-14-02-0290-0-00

 

  • Stavby hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ)

Jedná se o stavby HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ). V této podkapitole jsou vypsány pouze stavby HOZ delší než 0,5 km. Stavby HOZ jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10236718 1-15-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 10220277 1-15-02-0070-0-00