Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jílové a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov 430 03
Tel: 474 636 111, email: poh@poh.cz
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Tel: 416 707 811

Přímý výkon správy toku:
Provoz Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Tel: 416 707 811
Úsekový technik pro město Jílové:

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jílové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  Jílovský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030, 1-14-02-028
ID toku:  10100327

 

Vodní tok  Ostružník (Maxičský p.)
Číslo hydrologického pořadí:   1-14-04-002/1, 1-15-02-012
ID toku:  10100868

 

Vodní tok  Sporný potok - HVT č. S 107
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-012
ID toku:  10104943

 

Vodní tok  Přítok Jílovského potoka v obci Jílové
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10232050

 

Vodní tok  LBP Račího p. od Nové Bohyně
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-022
ID toku:  10227486

 

Vodní tok  LBP Jílovského p. od Kamence
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-028
ID toku:  10229691

 

Vodní tok  Liščí potok do Kamence
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-028
ID toku:  10227439

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10232126

 

Vodní tok  PBP Jílovského p. v ř.km. 8,120
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234501

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10227410

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234524

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234502

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10236733

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10227470

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Ohře, Teplice, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Pracoviště:
Správa toků, detašované pracoviště Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Lubomír Šťastný
Tel.: 956 956 209, Mob: 724 614 012
E-mail: stastny.ost56@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Jílové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  Čermná (Červený p.)
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-029
ID toku:  10232165

 

Vodní tok  Sporný potok - HVT č. S 107
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-012
ID toku:  10104943

 

Vodní tok  Sněžnický potok
Číslo hydrologického pořadí:   1-15-02-007
ID toku:  10284012

 

Vodní tok  Hornojílovský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10222692

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-007
ID toku:  10234418

 

Vodní tok  PBP Jílovského potoka v ř. km 8,5
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10229725

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-007
ID toku:  10220233

 

Vodní tok  Martiněveský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234499

 

Vodní tok  LBP Hornojílovského potoka v ř. km 1,5
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234592

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-007
ID toku:  10222634

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-007
ID toku:  10236718

 

Vodní tok   PBP Jílovského potoka v ř.km 13,85
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-028
ID toku:  10234544

 

Vodní tok  PBP 01/1 v ř. km 0,25
Číslo hydrologického pořadí:  11000579
ID toku:  1-15-02-012

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10232151

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234607

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-028
ID toku:  10227512

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-030
ID toku:  10234542

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-007
ID toku:  10220277

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-15-02-012
ID toku:  10232011

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-14-02-029
ID toku:  10222719