Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Tel.: 412 557 711
E-mail: podatelna@mujilove.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
Tel.: 412 593 111
E-mail: posta@mmdecin.cz

Odbor životního prostředí
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
Vedoucí odboru - Ing. Zdeněk Hanuš

Tel.: 412 591 321, 775 866 105
E-mail: zdenek.hanus@mmdecin.cz

Oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí
Vedoucí oddělení - Bc. Zuzana Mošnová, DiS.
Tel.: 412 591 470, 774 963 791
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková
Tel.:
 475 657 959
E-mail:
 jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - RNDr. Tomáš Burian
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz