Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Tel.: 412 557 711
E-mail: podatelna@mujilove.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Tel: 412 593 111
Fax: 412 593 340
E-mail: urad@mmdecin.cz 

Vedoucí odboru ŽP - Mgr. Hykš Jiří
Tel: 412 591 321
E-mail: jiri.hyks@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra