Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Teplická 180, 407 01 Jílové
Tel.: 412 557 711
E-mail: podatelna@mujilove.cz
Mírové náměstí 1175, 405 02 Děčín
Tel: 412 593 157
Fax: 412 593 320
E-mail: jiri.andel@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
Fax: 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.