POVODŇOVÝ PLÁN města Jílové

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/18018/2018-2/301100; ze dne 16. 05. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/001659/2018; ze dne 21. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MCD/76173/2018; ze dne 02. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 11. 2022
offline verze 29. 11. 2022
digitalizovaná verze 29. 11. 2022
databáze POVIS 29. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i