Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Pavel Novotný - starosta 739 456 277
Otto Novotný - Referent OÚ a velitel JSDH 733 199 993

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Funkce Mobil
Ing. Luboš Salaba místostarosta 
Otto Novotný velitel JSDH
Michal Krause starosta SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník  Kontaktní osoba Telefon

CAS 24/2500/400-S3R T815, 

DA M2Z Mercedes Benz 1219 AF 36,

ponorné kalové čerpadlo 2x,

plovoucí čerpadlo, PS 12, 

motorová pila 5x

obec Jindřichovice pod Smrkem  Otto Novotný

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Jindřichovice pod Smrkem

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
KAVÁRNA Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 353 Obec Jindřichovice pod Smrkem 30 50
Základní a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 312 Mgr. Dagmar Vondráčková 40 40
Statek Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 81 Obec Jindřichovice pod Smrkem 50 50

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna potravin Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 392  
Koloniál Jana Bečanová Jindřichovice pod Smrkem 38  Jana Bečanová

 Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Email
FVS a. s. (cisterna) Zahradní 768, 464 01 Frýdlant Ing. Petr Olyšar 482 312 122 fvs@fvs.cz