Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jindřichovice pod Smrkem

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jindřichovice pod Smrkem a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Rozhodujícím vodním tokem pro obec je Jindřichovický potok, hydrologické pořadí 2-04-06-00-40. Pramení na severním úbočí Andělského vrchu (572 m n. m.) v katastru města Nové Město pod Smrkem. Odtud pokračuje severním směrem k místní části Dětřichovec a dále protéká intravilánem Jindřichovic pod Smrkem. V obci obtéká kostel Nejsvětější Trojice a památku skanzenu s větrným mlýnem. Jindřichovický potok obtéká nad obcí Písečný vrch (380 m n. m.) a směruje k česko-polské hranici. U hranice se do Jindřichovického potoka vlévá Bleskový potok a spolu dále tvoří státní hranici až k Srbské, kde vodní tok ustupuje do Polska. Tento potok je napájen pouze ze svahů v okolí obce a množství protékající vody v intravilánu je v průběhu roku velmi proměnlivé. Pro omezení možnosti bleskových povodní se obci podařilo vybudovat polosuchý poldr, který zadrží značné množství splachů.

 

Vodní toky na území obce Jindřichovice pod Smrkem 

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Jindřichovice pod Smrkem

Přehled vodních děl na území obce Jindřichovice pod Smrkem naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Jindřichovice pod Smrkem se nachází rybník ve správě obce, jenž byl přebudován na suchý poldr. Leží na Jindřichovickém potoku východně od zastavěné části obce.