Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Jindřichovice pod Smrkem.

Osoby na území obce Jindřichovice pod Smrkem budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Jindřichovický potok je na několika místech v obci překračován místní komunikací, vedoucí převážně do rezidenčních oblastí. Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření těchto přístupových cest. Při zaplavení kritických míst se dá využít síť ostatních postranních komunikací v obci. Přesné objízdné trasy však budou voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR.) »
Dopravní omezení na území obce Jindřichovice pod Smrkem
Objízdné trasy na území obce Jindřichovice pod Smrkem

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.