Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jindřichovice pod Smrkem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ředitel závodu: Ing. Jaroslav Jaroušek, tel. 483 366 301

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavel Šenk, tel. 485 107 278, 606 643 425, e-mail: senk@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jindřichovice pod Smrkem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Jindřichovický potok 10100778 2-04-06-004 0,000 - 11,910
Bezejmenný tok 10183361 2-04-06-004 0,000 - 1,017

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 302, Ing. Ondřej Černohouz, tel. 725 627 764, 956 953 292, email: Ondrej.Cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jindřichovice pod Smrkem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Přítok Jindřichovického p.
rovnoběžně se silnicí
10183390 2-04-06-004 0,000 -  3,333 
Bezejmenný tok 10183395 2-04-06-004 0,000 -  2,117
Bleskový p. (od Kukačky) 10183409 2-04-06-004 0,000 -  1,941
Bezejmenný tok 10183375 2-04-06-004 0,000 -  1,932
Přítok Lomnice  10183927 2-04-10-016 0,000 -  1,924
Přítok Jindřichovického p.
od vrstevnice 490
10184372 2-04-06-004 0,000 -  1,751
Bezejmenný tok 10183381 2-04-06-004 0,000 -  1,623
Přítok Jindřichovického p.
od cesty
10184367 2-04-06-004 0,000 -  1,250
Přítok Lomnice z Podlesí 10183931 2-04-10-016 0,000 -  1,203
Bezejmenný tok 10183379 2-04-06-004 0,000 -  1,004