Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem
Tel.: 482 360 366
Fax.: 482 341 018
E-mail: ou@jindrichovice.cz
T. G. Masaryka 37, 464 13, Frýdlant
Tel: 482 464 011
Fax: 482 312 053
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Ing. Hana Kunclová
oddělení životního prostředí
telefon: 488 886 904
email:
hana.kunclova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra