Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem
Tel.: 482 360 366, 739 456 277
E-mail: ou@jindrichovice.cz
T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant
Tel: 488 886 111
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí - Zdena Prokopová

Tel: 488 886 900
E-mail: zdena.prokopova@mu-frydlant.cz

Oddělení životního prostředí - Ing. Hana Kunclová
Tel: 488 886 904, 602 503 465
E-mail:
hana.kunclova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství - RNDr. Šádková Jitka
Tel: 485 226 497
E-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství - Ing. Karel Pop
Tel: 485 226 423
E-mail: karel.pop@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra