Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Hlásná služba
Hlásnou službu města Králíky vykonávají členové povodňové komise města Králíky.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Lokalita

Mobil (neveřejný)

Milan Klimeš Soutok Tiché Orlice a Králického potoka
Jitka Špontáková Lipkovský potok - část Horní Lipka
Jan Halbrštát Boříkovický potok - Dolní Boříkovice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Vlastník Adresa Telefon (neveřejný) Telefon
IVECO NKH 7, IVECO NHK 10, IVEKO HHK 20, zameták JOHNSTON, IVECO kropící vůz Robert Jílek SMK Králíky s. r. o Růžová 462  
TATRA CAS 20 - cisternová stříkačka, Peugeot Boxer - 9 míst Jiří Mánek
Milan Kacálek
JDSHO Králíky Karla Čapka 621

465 670 878

Bagr, Tatra 815, LIAZ 110, UNC, písek Miroslav Skalický Miroslav Skalický 5. května 518  
Autobusová doprava Josef Pinkas Josef Pinkas Hedečská 109  
Opravárenské služby Mgr. Petra Doubravová SOU opravárenská Předměstí 427 465 631 106
Traktor s navijákem Bohuslav Urban Bohuslav Urban Dolní Orlice 30  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Králíky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Telefon (neveřejný) Ubyt./strav. kapacita
ZŠ Králíky Shromáždiště Moravská 647 Mgr. Vlastimil Kubíček   465 631 103   -/-
SOU Opravárenská Nouz. ubyt.+strav. Předměstí 427 Mgr. Petra Doubravová 465 631 106 96/320

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Penny Market, s.r.o., Králíky Červenovodská 997    

Konzum obchodní družstvo

v Ústí nad Orlicí, prod. Králíky

Moravská 999 paní Jánská

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Telefon (neveřejný)
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, Jablonné nad Orlicí

Ing. Lukáš Novák

465 642 019