Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Králíky

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Králíky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Králíky spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. a Povodí Labe, státní podnik.

Územím města protéká několik vodních toků. Mezi nejvýznamnější patří Tichá Orlice (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0010-0-00). Tichá Orlice pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda). Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcí Lichkov a městyse Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice.

Lipkovský potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0080-0-00, plocha povodí 22,887 km2, délka toku 13,40 km) je důležitým pravostranným přítokem Tiché Orlice. Odvádí vody z rozsáhlého plochého území na úpatí hory Klepý a tvoří tak výraznou zdrojnici Tiché Orlice. Na hranici správního území města Králíky a obce Lichkov se vlévá do Tiché Orlice. Dalším významným pravostranným přítokem Tiché Orlice je Králický potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0040-0-00, plocha povodí 10,260 km2, délka toku 5 km), který protéká městem Králíky a po opuštění města se vlévá do Tiché Orlice.

Nejvýznamnějším přítokem Kralického potoka je potok Plynárenský (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0040-0-00), který obtéká z jihu Králíky.

Východní hranici správního území města Králíky pak tvoří řeka Morava (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00). Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1 380 m v upravené studánce. Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik potoků. Má zde charakter rychle mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou.

Dalšími toky vyskytující se na území města jsou: Heřmanický potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0080-0-00), Boříkovický potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0060-0-00, plocha povodí 4,702 km2, délka toku 4,6 km) a Zlatý potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0020-0-00).

Vodní toky na území města Králíky

Hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků

Místo profiluTokř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
1 25102050100
Lichkov - hl. profil kat. B Tichá Orlice 92,80  1,09 17,2  24,4 39,9 52,2 61,6 86,5 104

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Králíky

Přehled vodních děl na území města Králíky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Králíky se vyskytují 4 suché retenční nádrže (poldry). Další 2 poldry se nachází za hranicí katastrálního území v katastru obce Lichkov. Jedná se o poldr Lichkov (KÚ Dolní Boříkovice, KÚ Dolní Lipka), ležící na Tiché Orlici a Lipkovský poldr - Dolní Lipka (KÚ Dolní Lipka), ležící na Lipkovském potoce. V katastru města Králíky se nachází poldr Pod suchým potokem, ležící na Tiché Orlici a 3 poldry ležící v katastrálním území Heřmanice u Králíků, z toho jeden na Hraničním potoce a 2 poldry ležící na Heřmanickém potoce (Nad Heřmanicemi a Pod Heřmanicemi). »