POVODŇOVÝ PLÁN města Králíky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM008102/2017-219/To; ze dne 01. 03. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000698/2017; ze dne 16. 02. 2017
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/6059; ze dne 14. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí
Č. j.: 4714/2017; ze dne 13. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 01. 2024
offline verze 16. 01. 2024
digitalizovaná verze 16. 01. 2024
databáze POVIS 16. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i