POVODŇOVÝ PLÁN města Králíky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/27811; ze dne 03. 11. 2014
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO049516/2014-219/To; ze dne 22. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004543/2014; ze dne 21. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí
Č. j.: 2107/2015/ŽP/GS/5; ze dne 06. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2016
offline verze 31. 10. 2016
digitalizovaná verze 31. 10. 2016
databáze POVIS 31. 10. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i