Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Králíky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Králíky.

Osoby na území města Králíky budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V případě rozlití Králického potoka a tím pádem zaplavení ulic v intravilánu města Králíky (ul. Hedečská, Polní, Jana Opletala, Zahradní, Nábřežní, Na Pískách, Pivovarská, Dolní, Tovární, Na Příkopě a Luční), lze vést objízdné trasy po výše položených a nezaplavených ulicích (Na Mokřinách, U Zastávky, Tkalcovská, případně po ulici 5. května a Hřbitovní).
V případě uzavření místní komunikace v částech Horní Lipka, Prostřední Lipka a Dolní Lipka, ke které může dojít v případě rozvodnění Lipkovského potoka, lze vést objízdné trasy dle konkrétní situace přes Králíky, Červený Potok, Dolní Moravu či Heřmanice. »
Dopravní omezení na území města Králíky
Objízdné trasy na území města Králíky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.