Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Králíky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk - Zdeněk Večerka
Tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-0010-0-00
Bezejmenný tok 10185832 4-10-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu - Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0010-0-00, 1-02-02-0030-0-00, 1-02-02-0050-0-00, 1-02-02-0070-0-00
Lipkovský potok 10100641 1-02-02-0080-0-00
Heřmanický potok 10170290 1-02-02-0080-0-00
Plynárenský potok 10170235 1-02-02-0040-0-00
Bezejmenný tok 10170210 1-02-02-0020-0-00
Bezejmenný tok 10170239 1-02-02-0050-0-00
Bezejmenný tok 10170303 1-02-02-0080-0-00
*Zakrytý 14000819 1-02-02-0080-0-00
Bezejmenný tok 10170299 1-02-02-0080-0-00
Bezejmenný tok 10170300 1-02-02-0080-0-00
Bezejmenný tok 10170266 1-02-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 14000489 1-02-02-0020-0-00
Bezejmenný tok 14000811 1-02-02-0060-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445, e-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Králíky:
Rajon 307 - Bc. Martin Sehnoutek
Mob.: 725 133 036, e-mail: martin.sehnoutek@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR , s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Králický potok 10185391 1-02-02-0040-0-00
Boříkovický potok 10170251 1-02-02-0060-0-00
Suchý potok 10170209 1-02-02-0020-0-00
Bezejmenný tok 10170255 1-02-02-0060-0-00
Bezejmenný tok 10170233 1-02-02-0040-0-00
Bezejmenný tok 10170270 1-02-02-0080-0-00
LP Suchého potoka v Horních Boříkovicích č. 5 10170214 1-02-02-0020-0-00
ST - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 523 980, e-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Králíky:
Rajon 703 - Ing. Olga Vašíčková
Tel.: 956 957 403, mob.: 725 627 458, e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zlatý potok 10194339 4-10-01-0020-0-00
Bezejmenný tok 10192654 4-10-01-0010-0-00
Bezejmenný tok 10190150 4-10-01-0010-0-00
Bezejmenný tok 10189805 4-10-01-0010-0-00