Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Králíky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk - David Čížek, Dis. 
Tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-001

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu: Ing. Petr Michalovic
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-001, -003, -005, -007
Lipkovský potok 10100641 1-02-02-008
Heřmanický potok 10170290 1-02-02-008
Plynárenský potok 10170235 1-02-02-004
Bezejmenný tok 10170239 1-02-02-005

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 614 036, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města : 
Rajon 702 - Zdeněk Dokoupil
Tel.: 956 957 234, mob.: 725 257 604, e-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Zlatý potok 10194339 4-10-01-002

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 956 953 201, mob.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města:
Rajoj 308 - Karel Muška
Tel.: 956 953 242, mob.: 607 503 128, e-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Králický potok 10185391 1-02-02-004, -005
Boříkovický potok 10170251 1-02-02-006, -007
Suchý potok 10170209 1-02-02-002
Bezejmenný tok 10170233 1-02-02-004