Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou povodňovou službu obce Křtěnov zabezpečují členové povodňové komise a SDH obce dle pokynů předsedy povodňové komise. Odpovědnost v rámci hlásné a hlídkové služby obce přebírá starosta obce.


Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Pavel Bartoš 728 011 655
Milan Čupr 739 646 214  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon (neveřejný)
Libor Fučík
Roman Procházka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky                              Subjekt                 Adresa Kontaktní osoba Kontakt
požární stříkačka SDH Křtěnov Křtěnov 75 Pavel Bartoš
bagry, nákladní a osobní auta, kalové čerpadla, autocisterny Vodárenská akciová společnost Boskovice 17. Listopadu 14, Boskovice  
bagry, buldozery, nákladní a osobní auta, autodílna Správa a údržba silnic JMK Blansko Komenského 2, Blansko Jaroslav Janeček ml.
provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. OÚ Křtěnov Křtěnov 17 Pavel Bartoš

 Seznam podniků s vhodnými materiály

Materiál Podnik Kontaktní osoba  (neveřejná)
Kontakt (neveřejný)
Řezivo
Pila Lipůvka
  Pila Zboněk 63, Letovice
Písek, štěrkopísek SEDOS stavby, a.s. Pískovna Drnovice    
Pytle na písek

REO Ostrava

  AGROTES  
Silniční kameny

SÚS Boskovice

  SÚS Blansko
Lomový kámen Lom Lhota Rapotina  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob pro obyvatele obce Křtěnov

Místo              Typ                                    Adresa          Kontaktní osoba                     Telefon (neveřejný)   Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Olešnice Místo ubytování/stravování Hlinky 108,
679 74 Olešnice
Vladimír Hél 300 300
OÚ Křtěnov Místo ubytování/stravování Křtěnov 17 Pavel Bartoš    

 

Zásobování

Subjekty zajišťující náhradní zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Forma Telefon
Vodárenská akciová společnost Boskovice  17. listopadu 14, Boskovice  cisterna  734 692 777

Subjekty zajišťující náhradní zásobování potravinami

Subjekt Adresa                                                                          Telefon
COOP Olešnice  nám. Míru 120  516 463 148