Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křtěnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno


Závod
Dyje:

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem,

K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu - Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Křtěnov.

Název vodního toku  IDVT ČHP
Crhovský potok             10191478 4-15-01-051

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Vedoucí správy toků - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 724 523 201, 956 952 201
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 206 -  Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Přemysl Humplík
Tel.: 725 257 341, 956 952 214
E-mail: premysl.humplik@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Křtěnov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hodonínka               10200091  4-15-01-050, 4-15-01-052
LP Tresného potoku 10193413 4-15-01-044
Bezejmenný tok 10190590 4-15-01-052