Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křtěnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:

Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 566 550 286
Ing. Karel Straka, tel.: 566 550 286, e-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT ČHP
Crhovský potok             10191478 4-15-01-051

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 724 523 201
, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 206 -  Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Přemysl Humplík
tel.: 725 257 341, 956 952 214, e-mail: premysl.humplik@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hodonínka (Nyklovický potok)                   10200091  4-15-01-050, 4-15-01-052
LP Tresného potoku 10193413 4-15-01-044
Bezejmenný tok 10190590 4-15-01-052
Bezejmenný tok 10188281 4-15-01-044