Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Křtěnov 17, 679 74 Olešnice
Tel.: 516 463 191
Mob: 728 011 655
E-mail: info@krtenov.cz

Městský úřad
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Tel: 516 488 600
E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Vedoucí odboru - Bc. Ing. Leona Fialová
Tel: 516 488 650
E-mail: leona.fialova@boskovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí oddělení
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz