Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3) 

Jméno a příjmení Adresa bydliště Telefon Mobil
Jaromír Helekal 7. května 141, Leština 731 078 514  
Pavel Hojgr Rybniční 172, Leština 603 417 047  

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa bydliště Telefon
Jaromír Helekal 7. května 141 731 078 514
Leoš Zatloukal Družstevní 11, Leština 604 924 608
Ludmila Augustinová Bohanka 115, Leština 732 727 750

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba
traktor, dodávka FORD Transit, nafukovací motorový člun Obec Leština Ing. Pavel Hojgr
bagry, nákladní automobily, traktor, dodávka IVECO, 
nafukovací motorový člun
Vápenka Vitošov Ing. Petr Hrbek


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Leština

Místo Adresa Kontaktní osoba Tel. kontakt
Ubyt. kapacita Strav. kapacita
Sokolovna Hrabová Hrabová 113 Ing. Jiří Linhart 150 -

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Leština

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Šumperská vodohospodářská spol., Šumperk pobočka Zábřeh Pavel Kubíček