Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leština a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
VHP Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
David Čížek Dis.
E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Tel.:
 583 301 292
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Leština, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-100, 4-10-02-049
Vítošovský náhon 10203727 4-10-02-052
Krumpašský potok 10200796 4-10-01-100, 4-10-02-048
Bezejmenný vodní tok 10201501 4-10-02-052
  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy Česká republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Michal Najman
E-mail: michal.najman@lesycr.cz
Tel.: 725 257 822
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace 

Správa Lesy České republiky, s. p., spravuje na území obce Leština pouze jediný vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10193693 4-10-02-052

Vodní toky na území obce Leština, u nichž se správce toku neurčuje.

Název vodního toku IDVT ČHP
Vesník 10197439 4-10-02-052
Bezejmenný vodní tok 10187091 4-10-01-100
Bezejmenný vodní tok 10201769 4-10-02-052
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace