Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leština a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
VHP Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
David Čížek Dis., tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace 

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-100
Vítošovský náhon 10203727 4-10-02-052
Krumpašský potok 10200796 4-10-01-100
Bezejmenný vodní tok 10201581 4-10-02-052

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Miroslav Cháb, tel.: 956 957 111, e-mail: ost57@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Leština:
Rajon 703 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Ing. Olga Vašíčková, tel.: 956 957 236, 725 627 458, e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace 

Lesy České republiky, s. p., spravují na území obce Leština pouze jeden vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10193693 4-10-02-052

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vesník 10197439 4-10-02-052
Bezejmenný vodní tok 10187091 4-10-01-100
Bezejmenný vodní tok 10201769 4-10-02-052