Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leština a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Leština se nachází na středním toku v nivě řeky Moravy mezi jejím 207 a 212 km. Směr koryta řeky byl v minulosti v některých částech napřímen, často však můžeme nalézt místa, ve kterých řeka vytváří přirozené meandry. V opačném případě se v území vyskytují původní meandry, dnes slepá koryta, využívaná jako vodní plochy. Krom řeky Moravy se na území obce nacházejí dva další vodní toky - Vitošovský náhon a Vesník, dosahující celkové délky přibližně 10km.
Všechny vodní toky na území obce gravitují jižním směrem a stávají se levostrannými přítoky Moravy.

Vodní toky na území obce

Vodní toky na území obce Leština

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Morava

Místo profilu ř. km Qa [m3/s] N-leté průtoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100
Hlásný profil kat. A Raškov, Morava 237 6,29 38 -- 76 97 -- 158 189