Příslušné související povodňové komise

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Družstevní 92, 789 71 Leština
Tel.: 583 415 349, 603 417 047

E-mail: obec@ou-lestina.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.