Příslušné související povodňové komise

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Družstevní 92, 789 71 Leština
Tel: 583 415 349, 583 414 423
E-mail: obec@ou-lestina.cz, starosta@ou-lestina.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 468 111
E-mail: e-podatelna@muzabreh.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Tel: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.