Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Družstevní 92, 789 71 Leština
Tel.: 583 415 349
E-mail: obec@ou-lestina.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz

Oddělení životního prostředí - Ing. Květoslava Hýblová
Tel: 583 468 254
E-mail:
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111

E-mail: posta@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová

Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz