Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Družstevní 92, 789 71 Leština
Tel.: 583 415 349
E-mail: obec@ou-lestina.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz

Odbor správní
Vedoucí odboru: Ing. Vlastimil Hloch 
Tel.: 583 468 236
E-mail: vlastimil.hloch@muzabreh.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení:
Ing. Květoslava Hýblová
Tel.: 583 468 254
E-mail:
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111

E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru:
Mgr. Ing. Jitka Hejlová 
Tel.: 585 508 402
E-mail.: j.hejlova@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení: Mgr. Lucie Michalová

Tel.: 585 508 395
E-mail: l.michalova@olkraj.cz