Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje zastupitelstvo obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Líšná č.p. 10, 751 15 Domaželice u Přerova
Tel.: 588 881 317
E-mail: ou@obeclisna.cz, starosta@obeclisna.cz
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Tel: 581 268 111, 950 781 018
Fax: 581 268 279
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.