Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměsti 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov - ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky, které jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kozrálka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-089 4-12-02-091 4-12-02-092/1
ID toku: 10191623

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-092/1
ID toku: 10197770

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-089
ID toku: 10193580

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-089
ID toku: 10191363

 

Vodní tok přítok 01 Kozrálu
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-089
ID toku: 10194722

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 50008 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušný správce toků:
Ing. Mário Vaniak
tel.: 956 957 212
e-mail: vaniak.ost57@lesycr.cz

Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky, které jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Líšenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090 4-12-02-091
ID toku: 10192639

 

Vodní tok PP Lišenky č.1
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10187414

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-089
ID toku: 10197055

 

Vodní tok PP Líšenky č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10207606

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10191291

 

Vodní tok LPP Líšenky č. 4
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10207475

 

Vodní tok PPP Líšenky č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10190454

 

Vodní tok LPP Líšenky č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090
ID toku: 10207451

 

Vodní tok PP Lišenky č. 6
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090 4-12-02-091
ID toku: 10208048