POVODŇOVÝ PLÁN obce Líšná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM24452/2015-219/Ju; ze dne 15. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002641/2015; ze dne 19. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/082304/2015/KRIZ/VacJ; ze dne 30. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 05. 2015
offline verze 14. 05. 2015
digitalizovaná verze 14. 05. 2015
databáze POVIS 14. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i