Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Třeboň.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Lomnice nad Lužnicí.

Osoby na území města Lomnice nad Lužnicí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V případě povodní je nejvíce ohrožena komunikace vedoucí z Lomnice nad Lužnicí do Klece, ohrožováno Lužnicí. Objízdná trasa vede směr Třeboň, Mláka. »

Dopravní omezení na území města Lomnice nad Lužnicí

Umístění Popis
východně od intravilánu města silnice z Lomnice nad Lužnicí do Klece
jihovýchodně od intravilánu města silnice z Lužnice do Klece

 

Objízdná trasa na území města Lomnice nad Lužnicí

Popis
Objízdná trasa vede směr Třeboň - Mláka.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.