Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Tel.: 384 792 201
E-mail: podatelna@meu.lomnice-nl.cz
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Tel: 384 342 115
E-mail: posta@mesto-trebon.cz

Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Jaroslav Fliegel
Tel: 384 342 175
E-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz

Vodoprávní úřad:
Ing. Rostislav Procházka,
Tel: 384 342 177,
E-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz


Ing. Renáta Kněžínková
Tel: 384 342 176
E-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz


U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.:
386 720 728
E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra