POVODŇOVÝ PLÁN města Lomnice nad Lužnicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 2730/2015-122; ze dne 16. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP 1070/2015 PrRo; ze dne 20. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 02. 2015
offline verze 18. 02. 2015
digitalizovaná verze 18. 02. 2015
databáze POVIS 18. 02. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i