Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje zastupitelstvo města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

náměstí 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Tel.: 384 792 201
E-mail: podatelna@meu.lomnice-nl.cz
Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň
Tel: 384 342 111
Fax: 384 723 505
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111  
Fax.: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.