Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Hlásný profil kat. C, České Velenice (Lužnice)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz (bude instalováno na jaře 2015)

Hlásný profil kat. A, Pilař (Lužnice)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásný profil kat. B, Kazdovna (Lužnice)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásný profil kat. B, Frahelž (Lužnice)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásný profil kat. C, Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásný profil kat. C, Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok)

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz