Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice


Přímý výkon správy toku:
PS 7 Lužnice, U Vodárny 837/II, 391 21 Veselí nad Lužnicí

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Lomnice nad Lužnicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lužnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-051/056/057/059
1-07-02-060
ID toku:                                                                                10100007

 

Vodní tok Miletínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056/057  
ID toku: 10261716

 

Vodní tok                                  
PBP Miletínský p.
Tisý p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-067/056
ID toku: 10278517

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056/051 
ID toku: 10239290

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056        
ID toku: 10245778

 

Vodní tok PBP Miletínský p.
m. k. a z. m. k. vých Šaloun
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056
ID toku: 10256658

 

Vodní tok LBP Miletínský p.
m. k. od Šaloun
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056
ID toku: 10259446

 

Vodní tok LBP Miletínský p.
z r. Velký Lomnický
Číslo hydrologického pořadí:

1-07-02-060/069/2          

ID toku: 10239792                                      

 

Vodní tok PBP Ponědrážský
p. m. k. do r. Ponědražský
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-060/069/2
ID toku: 10246928

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056                        
ID toku: 10253644

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056                        
ID toku: 10257379

 

Vodní tok bezejmenný tok                 
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-067/056
ID toku: 10256174

 

Vodní tok PBP Miletínský p.
pod r. Služebný
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056                       
ID toku: 10273706

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056                       
ID toku: 10267752

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  1-07-02-067/056               
ID toku: 10266133

 

Vodní tok PBP Ponědrážský
p. m. k. do r. Ponědražský
Číslo hydrologického pořadí:  11-07-02-060                   
ID toku: 10256350

 

  • Správce ostatní
Vodní tok bezejmenný tok (Zlatá stoka)
Číslo hydrologického pořadí:

1-07-02-051/067/060/069/2

ID toku: 10250564
Určení správy: podle určení par. 48 odst. 2