Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Lochovice

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Lochovice na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Lochovice odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Lochovice na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Lochovicích dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Lochovice