Analýza časových možností

Pro vodní toky ve správním území města nejsou stanoveny orientační postupové doby povodňových průtoků. Aktuální časové možnosti závisí na intenzitě a době trvání srážek či tání sněhové pokrývky. Nejčastější postižení povodní přichází ve městě v období jarního tání, kdy je malá infiltrační kapacita půdy a vlivem náhlého oteplení příp. v kombinaci s deštěm dochází k rozlivům. Obecně lze říci, že postup povodňových průtoků ve městě je poměrně rychlý. Vodní toky přitékají na území města z oblasti Zábřežské vrchoviny a dále postupují Mohelnickou brázdou, kde se zvětšuje velikost nivy podél toku a tím i možnost pro vybřežení toků,

Odhad tendence vývoje další povodňové situace okolo hranice II. SPA, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů) je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení III. SPA. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p.

Orientační postupové doby povodňových průtok