Charakteristika zájmového území

Obec Loučná nad Desnou se rozkládá cca 15 km severovýchodně od města Šumperk, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Šumperk. Obcí prochází železnice, která byla zničena při povodních v roce 1997. Díky spojení s okolními obcemi Svazku obcí údolí Desné byla tato železnice znovu zprovozněna. Obec Loučná nad Desnou zahrnuje také místní části Kouty nad Desnou, Rejhotice, Kociánov, Loučná nad Desnou, Filipovou a Přemyslov. K 1.1.2017 bylo v obci evidováno 1 622obyvatel. 

Využití pozemků v obci Loučná nad Desnou (k 1.1.2016)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda 6,8 %
Lesní půda 89,2 %
Zastavěné plochy 0,7 %
Vodní plochy 0,8 %
Ostatní plochy 2,5 %
Celková výměra k. ú. 9 429 ha

Celé správní území obce spadá do Krkonošsko-jesenické soustavy a konkrétně do Jesenické podsoustavy. Intravilán Loučné nad Desnou, Kociánova, Rejhotic a části Filipové náleží do oblasti Hanušovické vrchoviny. Intravilán Koutů nad Desnou a Přemyslova náleží do oblasti Hrubého Jeseníku. Podél řeky Desné se táhne oblast Šumperské kotliny, která svou rozlohou zahrnuje část intravilánu Loučné nad Desnou, Kociánova, Rejhotic a Filipové. Kotlina je ze západní strany obklopena Branenskou vrchovinou, ze strany východní na ni navazuje Pradědská hornatina. Areál Koutů nad Desnou pak spadá do území Keprnické hornatiny.

Mapa umístění obce Loučná nad Desnou

Obec Loučná nad Desnou leží v údolí horního toku řeky Desné pod soutokem jejích největších zdrojnic - Hučivé Desné, která je největším zdrojem povodňových vod z Anenských hor, kde voda stéká z prudkých kamenitých svahů při jarním tání i při letních přívalových deštích, a Divoké Desné, která je částečně spoutaná vodním dílem Dlouhé Stráně (dolní nádrž). Od soutoku Hučivé a Divoké Desné až po konec obce se oblast řadí mezi oblasti s významným povodňovým rizikem PM-15.

Střední část katastrálního území spadá dle Quittovy klimatické klasifikace do oblasti mírně teplé MT2, jih katastrálního území - místní část Filipová, část Kociánova, Rejhotic a Přemyslova se nachází v oblasti chladné CH7, zbytek katastrálního území na severu přechází do oblasti chladné CH6. Průměrná roční teplota dosahuje 6-8° C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 700 a 800 mm. 

Charakteristika chladné podoblasti CH6 a CH7 a mírně teplé podoblasti MT2

Charakteristika
CH6
CH7 MT2
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4) - 2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 14 - 15 15 - 16 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120 80 - 100