Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Jaroslav Sembdner
Libor Turek
Miroslav Pur
Václav Tkadlec

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4) 

Jméno a příjmení
Libor Turek
Ladislav Turek
Miroslav Pur
Jiří Chytka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Adresa Kontaktní osoba
JVC Traktorbagr,
Kolový bagr
Rejhotice 17,
Loučná nad Desnou
Firma Pauli – p. Pavel Tříska (Rejhotice)
JVC Traktorbagr (2 ks) Rejhotice 107,
Loučná nad Desnou
Jůva Zdeněk
Traktor s vlekem (2 ks) Loučná nad Desnou 57 Obec Loučná nad Desnou

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Loučná nad Desnou

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob
Základní a Mateřská škola – objekt tělocvična Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš 150+*
Základní a Mateřská škola – objekt mateřská škola Loučná nad Desnou 70, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš 50*
 Hotel Dlouhé Stráně Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou Irena Švédová  460
Domov s pečovatelskou službou Rejhotice 142, Loučná nad Desnou, 78811 Petra Harazímová, MBA 50
Hasičská zbrojnice Loučná nad Desnou 91, 78811 Jiří Ševčík 5 rodin
Penzion Na Staré poště Filipová 65, Loučná nad Desnou, 78811  Michaela Halaxová  20
Domeček v zámeckém parku Loučná nad Desnou 51, 78811 Tomáš Kareš  36

 * nutno vzít si spacák + podložku

 

Skupina pro evakuaci osob

Jméno  Funkce
Mojmír Kovařík Velitel
Libor Turek I. zástupce
Gustav Přidalík II. zástupce

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Název subjektu
Kontaktní osoba Forma zásobování
oblast Kociánov - Filipová
vodní rezervoár za starým hřbitovem
Libor Turek otevření a výdej vody
oblast Rejhotice - Kouty nad Desnou     individuální zdroje - vlastní studny

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob
Základní a Mateřská škola - školní jídelna Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš + vedoucí jídelny 200