Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: 583 235 222
E-mail: 
podatelna@loucna-nad-desnou.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
Fax.: 583 214 188

E-mail: posta@sumperk.cz

Odbor životního prostředí - vedoucí odboru - Ing. Dana Krňávková

Tel. +420 583 388 324, +420 725 331 852
E-mail:
dana.krnavkova@sumperk.cz


Vedoucí vodoprávního oddělení - Ing. Alena Turková

Tel.: +420 583 388 228, +420 606 314 719
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: +420 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Vedoucí životního prostředí a zemědělství- Ing. Josef Veselský
Tel.: +420 585 508 402
E-mail: j.veselsky@kr-olomoucky.cz


Vedoucí vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: +420 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra