Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Loučná nad Desnou.

Osoby na území obce Loučná nad Desnou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zasažení území povodní na některém z uvedených vodních toků je přístup do postižené oblasti zajišťován po stávající síti státních silnic a místních komunikací. Objízdná trasa je v tomto případě vedena několika možnými směry. První varianta vede směrem přes Vlčí Sedlo, druhá varianta vede směrem na Přemyslov. Další alternativy operativně stanovuje předseda povodňové komise.  » 
Dopravní omezení na území obce Loučná nad Desnou
Objízdné trasy na území obce Loučná nad Desnou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.