Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Kouty nad Desnou, Desná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Kouty nad Desnou - Annín, Hučivá Desná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Loučná nad Desnou - Rejhotice, Desná