Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loučná nad Desnou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS., tel. 583 301 292

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Desná
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-067, 4-10-01-065, 4-10-01-064
ID toku: 10100090

 

Vodní tok Hučivá Desná (od ř. km 0,000 - 2,071)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-064, 4-10-01-063, 4-10-01-062
ID toku: 10101461

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10117426

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-067
ID toku: 10205179

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-067
ID toku: 10190185

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-067
ID toku: 10206563

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, vedoucí Ing. Pavel Pernica, tel. 956 957 111

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Losinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-076
ID toku: 10194288

 

Vodní tok Hučivá Desná (od ř. km 2,071-7,894)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-064, 4-10-01-063, 4-10-01-062
ID toku: 10194748

 

Vodní tok Tříramenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-067, 4-10-01-068
ID toku: 10186852

 

Vodní tok Poniklý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-063
ID toku: 10206153

 

Vodní tok Přemyslovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-066, 4-10-01-065
ID toku: 10207209

 

Vodní tok Česnekový potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10194556

 

Vodní tok LP Tříramenného potoka č. 9
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-068
ID toku: 10186364

 

Vodní tok Divoký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10284312

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-069
ID toku: 10194762

 

Vodní tok Borový potok (č. 50)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 101901416

 

Vodní tok Výrovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10202985

 

Vodní tok Hladový potok (č. 35)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10206297

 

Vodní tok LP Tříramenného potoka č. 8
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-068
ID toku: 10202524

 

Vodní tok PP Poniklého potoka č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-063
ID toku: 10203491

 

Vodní tok PP Výrovky č. 18
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10194714

 

Vodní tok PP Výrovky č. 16
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10192743

 

Vodní tok PP Divokého potoka č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10200761

 

Vodní tok PP Hučivé Desné v km 1,700
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-064
ID toku: 10204797

 

Vodní tok LP Desné č. 56
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10186322

 

Vodní tok PP Desné v km 30,500
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-065
ID toku: 10198064

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-069
ID toku: 10195204

 

Vodní tok LP Hučivé Desné č. 25
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10189998

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-069
ID toku: 10205917

 

Vodní tok LP Divokého potoka č. 12
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10200303

 

Vodní tok PP Poniklého potoka č. 7
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-063
ID toku: 10198182

 

Vodní tok LP Přemyslovského potoka v km 3,000 č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-066
ID toku: 10196933

 

Vodní tok LP Desné č. 59
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10205472

 

Vodní tok PP Desné č. 33
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10189393

 

Vodní tok LP Divokého potoka č. 10
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10190343

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-066
ID toku: 10205818

 

Vodní tok PP Hučivé Desné č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10203960

  

Vodní tok LP PP Tříramenného potoka č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-068
ID toku: 10199410

 

Vodní tok LP Desné č. 62
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10195821

 

Vodní tok PP Hučivé Desné č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10192421

 

Vodní tok PP Desné č. 32
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10202232

 

Vodní tok LP PP Tříramenného potoka č. 6
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-068
ID toku: 10202787

 

Vodní tok PP Výrovky č. 19
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10198786

 

Vodní tok LP Hučivé Desné v km 2,000
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-064
ID toku: 10192139

 

Vodní tok LP Hučivé Desné č. 22
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10205252

 

Vodní tok LP Hučivé Desné č. 32
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10201924

 

Vodní tok LP Hučivé Desné č. 21
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10187635

 

Vodní tok PP Přemyslovského potoka č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-066
ID toku: 10190306

 

Vodní tok LP Hučivé Desné č. 28
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-062
ID toku: 10201960

 

 

  • Vodní toky bez určeného správce

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-068
ID toku: 10189866

 

Vodní tok Náhon a odpad Loučná II.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-061
ID toku: 10219512