Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loučná nad Desnou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS
tel. 583 301 292, email: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Loučná nad Desnou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT  ČHP
Desná 10100090 4-10-01-069/067/066/065/064/059/061/060
Hučivá Desná (od ř. km 0,000 - 2,071) 10101461 4-10-01-064/063/062
 * 10205179 4-10-01-067
 * 10190185 4-10-01-067
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,
vedoucí Ing. Pavel Pernica, tel. 956 957 111

Správa toků:
Ing. Božena Křížková (rajon 704 - Šumperk, Jeseník)
tel.956 957 232, 724 523 972, email:bozena.krizkova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Loučná nad Desnou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Losinka 10194288 4-10-01-077 4-10-01-076
Hučivá Desná (od ř. km 2,071-7,894) 10101461 4-10-01-064/063/062
Poniklý potok 10206153 4-10-01-063
Přemyslovský potok 10207209 4-10-01-065 4-10-01-066
Česnekový potok 10194556 4-10-01-060 4-10-01-061
Tříramenný potok 10186852 4-10-01-067/068/069
Divoký potok 10284312 4-10-01-061
LP Tříramenného potoka (č. 9) 10186364 4-10-01-068
Borový potok (č. 50) 101901416 4-10-01-061
Výrovka 10202985 4-10-01-061
Hladový potok (č. 35) 10206297 4-10-01-061
LP Tříramenného potoka (č. 8) 10202524 4-10-01-068
PP Výrovky (č. 18) 10194714 4-10-01-061
PP Výrovky (č. 16) 10192743 4-10-01-061
PP Divokého potoka (č. 2) 10200761 4-10-01-061
PP Hučivé Desné v km 1,700 10204797 4-10-01-064
LP Desné (č. 56) 10186322 4-10-01-061
PP Desné v km 30,500 10198064 4-10-01-065
* 10187426 4-10-01-061
LP Divokého potoka č. 12 10200303 4-10-01-061
LP Desné (č. 59) 10205472 4-10-01-061

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Náhon a odpad Loučná II. 10219512 4-10-01-067 4-10-01-069
* 10189866 4-10-01-068