Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loučná nad Desnou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Loučná nad Desnou je Desná. Číslo hydrologického pořadí 4-10-01-069/067/066/065/064/059/061/060.

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Desná Kouty nad Desnou 31,20 43,93 9 23,6 32,0 56,9 70,1

Vodní toky v části Loučná nad Desnou

Vodní toky v části Loučná nad Desnou

Desná (německy Tess) je levostranný přítok řeky Moravy v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Délka toku činí 31,0 km. Spolu s Divokou Desnou, která je označována jako hlavní pramenný tok dosahuje délky 43,4 km. Plocha povodí měří 338,0 km². Pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou holí v Hrubém Jeseníku. Až k soutoku s Hučivou Desnou v Koutech nad Desnou v nadmořské výšce 560 m se také nazývá Divoká Desná. Dále směřuje převážně jihozápadním směrem. Protéká Loučnou nad Desnou, okrajem Maršíkova a Rapotínem, u kterého ji výrazně posilují přítoky Merta a Losinka. Dále protéká Vikýřovicemi, Šumperkem a obcí Sudkov. Vlévá se zleva do řeky Moravy u Postřelmova v nadmořské výšce 281 m. Zájmová oblast obce leží v povodí řeky Desné, která protéká územím ve směru severovýchod-jihozápad.

Intravilánem obce dále protékají, nebo se k němu přibližují následující vodní toky:

 • Hučivá Desná
 • Náhon a odpad Loučná II.
 • Losinka
 • Tříramenný potok
 • Poniklý potok
 • Přemyslovský potok
 • Česnekový potok
 • Divoký potok
 • Borový potok
 • Výrovka
 • Hladový potok
Základní údaje o vodních nádržích na území obce Loučná nad Desnou

Na území obce Loučná nad Desnou se nenachází žádná nádrž.