Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: 583 235 222, Mob.: 724 192 480
E-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111, E-mail: posta@sumperk.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111, E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.