Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Městec Králové je při povodni ohrožováno zhruba 52 budov, které trvale obývá zhruba 438 obyvatel, z toho 231 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »V případě velmi intenzivní srážkové činnosti mohou být povodní zasaženy i další objekty a může být ohroženo až 1021 osob
Ohrožené objekty na území města Městec Králové - agregované

Ohrožené objekty podél toku Jeptiška na území města Městec Králové s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území města Městec Králové
Kontaminovaná místa na území města Městec Králové

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Městec Králové.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Městec Králové u předsedy povodňové komise obce.