POVODŇOVÝ PLÁN města Městec Králové

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/002727/2018; ze dne 12. 06. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/18169; ze dne 10. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poděbrady, Oddělení životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 09. 2018
offline verze 03. 09. 2018
digitalizovaná verze 03. 09. 2018
databáze POVIS 03. 09. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i