Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Funkce (v rámci obce)

Adresa Telefon

Milan Pavlík

starosta

723 810 055

Lenka Nováková

účetní

325 643 211
Pavel Kopecký správce majetku města

724 183 100

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Funkce (v rámci obce nebo JSDH)

Adresa Telefon

Radek Urban

 Velitel SDH JPO II.

724581082

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

 Město Městec Králové nedisponuje technickými a materiálními prostředky.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Městec králové

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita

Komunitní centrum

Ubytování

Přemysla Otakara II, Městec Králové

Milan Pavlík

723 810 055

10 --

Kulturní dům

Ubytování

Palackého čp. 117, Městec Králové

Milan Pavlík

723 810 055

100 --

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou:

Název subjektu: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Adresa: Bobnická 712, 28821 Nymburk

Kontaktní osoba a telefon: Leoš Brzák – vedoucí střediska Městec Králové, 602485793

Forma zásobování (cisterna, balená voda,…): cisterna

 

Nouzové zásobování potravinami (uveďte například obchod s potravinami):

Název: Jednota Nymburk a.s.

Adresa: Náměstí republiky 7, Městec Králové

Kontaktní osoba a telefon: 325643318