Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí Republiky 1, Městec Králové, 289 03 
Tel.: 325 643 211
E-mail: podatelna@meu.mesteckralove.cz
Jiřího náměstí 20/1, 29031 Poděbrady
Tel: 325 600 200
E-mail: meu@mesto-podebrady.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 870 444   
Fax: 257 280 313, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.