Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Městec Králové

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Městec Králové a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Nejvýznamnější vodní tok, na území Městce Králové je Štítarský potok. Číslo hydrologického pořadí na území města je 1-04-05-043 ,1-04-05-041, 1-04-05-039, 1-04-05-037, 1-04-05-042, 1-04-05-035. Potok pramení v katastru města Chlumec nad Cidlinou, poté pokračuje severozápadně a v ř. km 18  se vlévá do katastru Městce Králové. Zde jsou na něm vybudovány 4 rybníky a vlévá se do něj Jeptiška. Následně v severní části v ř. km 11 km katastr opouští a pokračuje až k soutoku s Mrlinou.

Z hlediska povodňového ohrožení je na území města Městec Králové nejvýznamnější potok Jeptiška. Číslo hydrologického pořadí je 1-04-05-040. Jeptiška pramení jižně od Městce Králové v katastru obce Opočnice v oblasti zvané V Jzerech. Od pramene teče jižně přes katastr obce Podmoky  kde se do něj vlévají dva bezejmenné toky. Na území katastru Městce Králové se na toku posléze nacházejí 2 rybníky (Jágrova louka a Sportovní rybník) a venkovní koupalište. Následně Jeptiška protéká intravilánem města kde ke konci v průmyslové části je zatrubněna. Severně od intravilánu Městce Králové se vlévá do Štítarského potoka.

Podélný profil vodního toku Jeptiška

 

 

Vodní toky na území města Městec Králové


Základní údaje o vodních nádržích na území města Městec králové

Přehled vodních nádrží na území města Městec Králové naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území města Městec Králové se nachází celkem 9 vodních nádrží. Na Štítarském potoce leží západně od intravilánu města na 17 ř. km  dva Továrenské rybníky ». Dále po proudu leží rybník Kartouzy ».  Před vyústěním do Štítarského potoka protéká Kamencká svodnice Máchovým jezírkem ». Další rybníky jsou Krčský » a Štítarský rybník » ležící v severní části katastru na Krčském potoce. Na toku Jeptiška pak západně od intravilánu města leží Jágrova louka, Sportovní rybník a venkovní koupaliště ».