Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Městec Králové a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.

Přímý výkon správy toku:
PS Jičín, Jarošovská 103, 506 01  Jičín
Rychna Luboš, tel.:724 056 416, 493 533 968
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Městec Králové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Štítarský potok 10100194 1-04-05-043, 1-04-05-041, 1-04-05-039, 1-04-05-037,
1-04-05-042, 1-04-05-035
Střihovský p. 10178238 1-04-05-038
Jeptiška 10101975 1-04-05-040
Slovečská svod.+ Kamilský pot. 10178251 1-04-05-042
Kamenecká svodnice 10178230 1-04-05-036
bezejmenný 10178237 1-04-05-036

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Pracoviště Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území města:
Jiri Marek
Tel.: 956 953 205, 725 257 320
E-mail: jiri.marek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Městec Králové, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Krčský p. 10178258 1-04-05-043
bezejmenný 10178256 1-04-05-043
bezejmenný 10178259 1-04-05-043

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný 10178265 1-04-05-043
bezejmenný 10178228 1-04-05-035
bezejmenný 10178226 1-04-05-035
Podměstecký p. 10178236 1-04-05-036
bezejmenný 10178246 1-04-05-039
bezejmenný 10178248 1-04-05-040